Gajan Novjaron 2020!

Published on 01 Jan 2020 06:50 PM +0800

societaj-novaĵoj


Gajan Novjaron 2020

UP Esperanto-Societo bondeziras al vi gajan kaj esperigan novjaron! Esperas ke la sekvan dekjaron vi plenos je sano kaj gajo, kaj ankaŭ vi renkontos novajn amikojn kaj spertos novajn kulturojn pere de Esperanto.