Ang UP Esperas ay nasa DZUP!

Published on 04 Apr 2020 07:00 AM +0800

societaj-novaĵoj


Samahang Bidang Bida ng DZUP 1602 2019

Kami ang bida kanina sa Samahang Bidang Bida ng DZUP 1602 at UP Radio Circle! Maraming salamat!

Ang DZUP 1602 at UP Radio Circle ay media partners ng UP Esperas sa Ekflori: Esperanto-Semajno 2019.